După ce Valentina Robu a fost destituită din funcție, Spitalul Județean de Urgență din Alexandria caută să angajeze un nou director medical. 

Anunțul a fost deja publicat, spitalul anunțând organizarea unui concurs pentru ocuparea acestei importante funcții de conducere. Potrivit anunțului, la examen se pot înscrie persoane care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice. Ei trebuie să aibă domiciliul stabil în România, să nu fi fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea; au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate și nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Mai mult, potențialii doritori trebuie să fie sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină; sunt confirmați cel puțin medic specialist; au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Concursul pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității se va organiza în data de 08.04.2019, ora 10.00 – proba scrisă, respectiv data de 12.04.2019, ora 10.00 – susținerea orală a proiectului de specialitate, ora 14.00 – interviul de selecție, la sediul unității. Înscrierile se vor face la sediul Spitalului Județean de Urgență Alexandria, iar dosarul de concurs se poate depune, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data susținerii concursului, la Serviciul R.U.N.O.S. al Spitalului. Viitorul director medical va trebui să  obțină în cadrul concursului/examenului media finală cel puțin 7, iar la fiecare probă minimum nota 6.

Articolul precedentElevii teleormăneni mai au de lucru la matematică pentru a promova evaluarea națională
Articolul următorISU Teleorman învață copiii să reacționeze în situații de criză