Asociația Camerei Taximetriștilor din România – Filiala Teleorman solicită majorarea tarifelor maximale, după cum urmează: 1.pentru transportul de persoane în regim de taxi: tariful maximal de distanță pe timp de zi/noapte la 2,50lei/km; tariful de staționare pe timp de zi/noapte la 25lei/oră; tariful de pornire pe timp de zi/noapte la 2,50 lei; 2.pentru transportul public de bunuri și mărfuri în regim de taxi: tariful maximal de distanță pe timp de zi/noapte la 5,00 lei/km; tariful de staționare pe timp de zi/noapte la 50,00 lei/oră; tariful de pornire pe timp de zi/noapte la 5,00 lei.

Tarifele în vigoare au fost aprobate prin H.C.L.nr.57/02.10.2008 privind aprobarea regulamentului de organizare și executare a serviciului de transport în regim de taxi pe raza municipiului Alexandria, astfel: 1.pentru transportul de persoane în regim de taxi: tariful maximal de distanță pe timp de zi/noapte este de 2,00lei/km; tariful de staționare pe timp de zi/noapte – 20lei/oră; tariful de pornire pe timp de zi/noapte – 2,00 lei. Potrivit legislației în vigoare, serviciile de transport public local de persoane în regim de taxi fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică, se desfășoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice locale și se efectueaza numai de către transportatorii autorizați de către autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.

Pentru a stabili dacă taximetriștii cer prețul corect, administrația din Alexandria organizează o dezbatere publică. Astfel, începând cu data de 26.03.2019, în Centrul de Informații pentru cetățeni din incinta Primăriei municipiului Alexandria sunt afișate următoarele documente: Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea H.C.L nr.57/02.10.2008 privind aprobarea regulamentului de organizare și executare a serviciului de transport în regim de taxi pe raza municipiului Alexandria și Anexa nr.1 la proiectul de hotărâre. Până la data de 05.05.2019, la registratura primăriei, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind aceste documente. În data de 05.05.2019, la ora 10:00, în sala de ședințe a Primăriei va avea loc o dezbatere publică pe marginea proiectului de hotărâre care prevede majorarea tarifelor la taxi.