Aproximativ 500 de legumicultori din județul Teleorman au primit finanțare prin programul ”Tomata”. Așa se face că printre cei mai mulți legumicultori beneficiari ai acestui program sunt din județul nostru.

Legumicultorii sunt susținuți să cultive tomate în spaţii protejate, sere sau solarii, astfel încât să asigure necesarul de consum intern din producţia autohtonă. În cadrul programului ”Tomata”, fiecare legumicultor care cultivă suprafața minimă de 1000 metri pătrați în sere și solarii și valorifică o  producție de minim 2 kilograme de roșii obținute pe metrul pătrat de solar primește de la stat, sub forma ajutorului de minimis, suma de 3.000 euro.

În acest an, în județul Teleorman, în ciclul I de producție de tomate în solarii au fost  înscriși 497 legumicultori, numărul de beneficiari fiind cu 19  la sută mai mare față de anul 2018.

Toți cei 497 de producători de tomate în sere și solarii, în baza documentelor justificative privind valorificarea producției, au primit de la stat, prin intermediul Direcției pentru Agricultură județene Teleorman, suma de 1.498.000 euro.

Pentru ciclul II de producție tomate în sere și solarii, în Teleorman s-au înscris în program 180 de legumicultori, aceștia urmând să valorifice producția de roșii în perioada 1 noiembrie – 20 decembrie 2019.

Pentru a fi eligibili la aplicarea schemei de ajutor la cultura de tomate, solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele criterii cumulative de eligibilitate: să deţină o suprafaţă cultivată cu tomate în spaţii protejate de minimum 1.000 mp, marcată la loc vizibil; să obţină o producţie de minim 2 kg tomate/mp; să fie înregistrati în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu tomate în spaţiile protejate în anul de cerere; să facă dovada producţiei realizate prin documente justificative privind valorificarea producţiei.