Modul în care fosta pădure Vedea din Alexandria s-a transformat în parcul de astăzi a fost, încă de la început, incorect. Documente din anul 200 arată că Primăria Alexandria nu avea voie să intervină cu lucrări de amenajare în fondul forestier național. 

1.608.811,59 lei reprezintă valoarea totală a amenajării la nivel de infrastructură a actualului parc, fostă pădure. Însă foarte puțină lume știe că fosta Pădurea Vedea, actuala zonă de agrement, atât de apreciată de populație, a fost transformată în parc, prin încălcarea legilor. Practic, în afara lucrărilor de gospodărire silvică, orice alte lucrări sunt interzise în fondul forestier național. Așa că pădurea n-a putut fi transformată în parc decât în mod ilegal.

Totul a început în anul 2010, când Primăria Alexandria și-a luat în serios rolul de administrator al bunului public local și a pus în fața Consiliului orașului o hotărâre prin care urma să se declare Pădurea Vedea drept “pădure de agrement”. Pădurea era inclusă în intravilanul localității, fiind cunoscută încă din anul 1912 cu denumirea de “parc”, având caracter de zonă de agrement, dar cu regim silvic.

În  martie 2010, sub semnătura primarului Alexandriei, Victor Drăgușin, ajungea la Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman o solicitare de a analiza situația pădurii și de veni cu un punct de vedere asupra intenției de transformare a fondului forestier în zonă de agrement. Agenția a răspuns scurt că Pădurea Vedea nu este declarată arie naturală protejată sau sit Natura 2000 și pretindea că, din punctul de vedere al instituției, nu exista niciun impediment pentru adoptarea unei hotărâri de Consiliu local în acest sens. Cu toate acestea, Agenția recomanda primăriei să ceară și punctul de vedere al Direcției Silvice Alexandria.

La sfârșitul lunii martie s-a trimis și o astfel de solicitare de Direcția Silvică, dar în proiectul de hotărâre, răspunsul instituției menționate nu este cuprins. Și totuși, Direcția Silvică Teleorman a răspuns în luna martie solicitării Primăriei Alexandria într-un mod deloc favorabil intențiilor de atunci ale primarului Drăgușin.

Schimbarea denumirii trupului de pădure nu are relevanță și nici efecte juridice, atâta timp cât nu se schimbă categoria de folosință și administrarea pădurii se face strict în cadrul regimului silvic de gospodărire la care se încadrează. Menționăm că, în afara lucrărilor de gospodărire silvică, orice alte lucrări sunt interzise în fondul forestier național și dacă se urmărește schimbarea categoriei de folosință a unor suprafețe și efectuarea unor lucrări specifice, considerăm că acest lucru este posibil numai printr-o scoatere definitivă a suprafeței căreia i se schimbă destinația. Primăria a solicitat punctul de vedere privind declararea pădurii Vedea ca pădure de agrement, cu păstrarea regimului silvic, fiind informată că  suprafața se supune regimului silvic.”

Articolul precedentNicolae Bădănoiu: „S-a spus STOP oportuniștilor, care încă nu au curajul de a-și îndrepta coloana vertebrală”
Articolul următorDragnea vrea dizolvarea PSD Teleorman… cu orice preț!