După ce Mircea Dumitrescu s-a pensionat, postul de administrator public al județului Teleorman a rămas vacant. Au existat numeroase speculații legate de identitatea celui care ar putea să-i ia locul omului de bază al lui Liviu Dragnea, însă în acest moment nu există nicio informație oficială.

Singura certitudine este aceea că, întruniți în ședință de lucru, consilierii județeni au adoptat astăzi proiectul de hotărâre privind aprobarea criteriilor, a procedurilor pentru numirea și eliberarea din funcție a administratorului public. Interesant e faptul că principalele cerințe pentru ocuparea postului sunt de-a dreptul „șocante”: să cunoască limba română, scris şi vorbit, să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale, să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu-i fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani. În plus, cel care va ocupa funcţia de administrator public al judeţului trebuie să deţină şi o serie de “abilităţi, calităţi şi aptitudini”, printre și capacitatea de a rezolva stări conflictuale.

Dacă se vor respecta criteriile, ar fi una dintre primele situații în care un administrator de resurse publice din Teleorman ar ști să vorbească și să scrie în limba română. Dar sunt slabe șansele să se respecte criteriile…

Articolul precedentIdeo Ideis cheamă Teleormanul la teatru și în 2018!
Articolul următorAccident rutier în Alexandria, la intersecția străzilor Dunării și Meșteșugarilor, fără victime