Locuitorii municipiului Turnu Măgurele pot beneficia și în acest an de ajutoare pentru încălzire. De o săptămână, la sediul Serviciului Public de Asistență Socială Turnu Măgurele, se primesc cereri pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței cu energie electrică, gaze naturale și combustibili solizi (lemne și cărbuni).

Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică, gaze naturale şi combustibili solizi sau petrolieri se acordă pe bază de cerere însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile acesteia. Aceste ajutoare pot fi solicitate pentru perioada 1 noiembrie 2019- 31 martie 2019.

Actele necesare pentru dosarul de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței 2019-2020 sunt:

Acte de identitate: copii BI/CI ale solicitantului şi membrilor de familie; copii certificate de naştere ale copiilor sub 14 ani; copie certificat de căsătorie; hotărâre judecătorească definitivă de încredinţare în vederea adopţiei/sau de încuviinţare a adopţiei; hotărâre judecătorească sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului privind măsura plasamentului; decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau hotărâre judecătorească privind măsura plasamentului în regim de urgenţă; hotărâre judecătorească de instituire a tutelei/curatelei; alte acte doveditoare privind componenţa familiei.

Acte privind veniturile: adeverinţă de la angajator cu salariu net+ valoarea bonurilor de masă (unde este cazul); cupoane de pensii, indemnizaţia pentru creştere copil, stimulent de inserţie, alocaţie de plasament; cupoane sau adeverinţe de şomaj; cupon sau adeverinţă D.G.A.S.P.C. pentru indemnizaţia de handicap; adeverinţe de la administraţia financiară pentru persoanele majore.

Acte doveditoare privind proprietatea şi bunurile: copii acte de proprietate, contract de închiriere, împuternicire notarială a proprietarului locuinţei pentru un membru de familie (unde este cazul), contract de comodat, contract de concesiune, acte de stare civilă pentru moştenitorii legali; adeverinţă registrul agricol cu suprafaţa terenurilor, categoriilor de animale, familii de albine şi numărul lor etc.; adeverinţă de la serviciul de taxe şi impozite privind bunurile imobile (clădiri, spaţii locative, terenuri) şi mobile; copii talon autoturism; adeverinţă de la asociaţia de proprietari cu numărul de persoane înscrise şi cheltuieli comune; copia ultimei facturi WIROM GAZ, (pentru încălzire cu gaz), CEZ VÂNZARE (pentru încălzire cu energie electrică).

Articolul precedentBursă productivă! 115 absolvenți au fost selectați pentru angajare
Articolul următorȘi Olguța Șefu vrea să scape de condamnare