Direcția Silvică Teleorman oferă primăriilor, instituțiilor și persoanelor fizice puieți forestieri și ornamentali. Totul gratuit. Puieții forestieri și ornamentali provin din producție proprie, obținută în cadrul pepinierelor din cadrul Ocoalelor Silvice Alexandria, Roșiorii de Vede, Slăvești și Turnu Măgurele.

Vor fi puși la dispoziția primăriilor, instituțiilor, persoanelor fizice și juridice 439.000 puieți forestieri și 7.583 puieți ornamentali, punerea acestora în posesia celor ce doresc să înființeze plantații forestiere în această toamnă făcându-se prin sponzorizare de către Direcția Silvică Teleorman sau prin vânzare. Sunt disponibili puieți forestieri din speciile : cer – 157.000 buc., glădiță – 39.000 buc., salcâm – 92.000 buc., paltin – 4.000 buc., mojdrean – 49.000 buc., frasin – 67.000 buc. și arțar american – 31.000 buc.

Prin sponsorizare sunt oferiți puieți de: cer, salcâm, glădiță, mojdrean, arțar american, frasin, paltin de câmp, precum și puieți de rășinoase și foioase cu valoare decorativă și ornamentali, în vederea plantării acestora în aliniamente,  perdele foretiere pe terenuri agricole și degradate. De asemenea, vor vânduți solicitanților puieți forestieri, în limita stocurilor disponibile.

Pentru a obține puieți forestieri prin sponsorizare, solicitarea trebuie făcută de deținătorul terenului ce urmează a fi plantat, însoțită de documente care atestă calitatea de proprietar al respectivului teren. Solicitarea poate fi formulată către Direcția Silvică  Teleorman și de o altă persoană juridică – asociație, fundație – dacă dovedește prin actele constitutive  că este o persoană juridică fără scop lucrativ și prezintă un document  care-i atestă colaborarea cu deținătorul terenului care va fi împădurit.

Primăriile trebuie să depună, în plus, o Hotărâre a Consiliului local care să ateste faptul că acesta este de acord cu plantarea puieților care fac obiectul sponsorizării cu puieți pentru a fi plantați pe terenul menționat.

Cererile de sponsorizare se vor depune la sediul Direcției Silvice Teleorman sau la ocoalele silvice din județ.

Direcția Silvică Teleorman, la solicitarea beneficiarilor de puieți forestieri, va asigura asistență  tehnică de specialitate la înființarea de plantații forestiere și împăduriri pe terenurile  agricole și degradate.

Articolul precedentVirusul West Nile revine în Teleorman! Un bărbat a fost infectat
Articolul următorDin dragoste pentru animale, medicul veterinar Florin Răduț duce mai departe tradiția familiei