În  județul Teleorman, pentru 72 de directori și 9 directori adjuncți ai unităților școlare, contractele de management educațional au încetat de drept, în luna ianuarie.

21 dintre aceștia au fost schimbați din funcție, fiind detașate în interesul învățământului alte persoane la conducerea unităților de învățământ respective.

Pentru alții contractele de management vor expira în lunile iulie -august.

Potrivit prevederilor legale în vigoare, directorii câștigă prin concurs mandate de patru ani, iar la expirarea mandatului există două posibilități: prelungirea mandatului cu un an – cu acordul părților, după evaluarea performanțelor manageriale la nivel de unitate, sau numirea unui cadru didactic titular prin detașare în interesul învățământului, până la finalul anului școlar în curs.

În anul 2020 concursurile nu au putut fi organizate din cauza pandemiei.

În acest an Ministerul Educației organizează concurs pentru directori și directori adjuncți de școli.

Calendarul a fost pus în consultare publică în această săptămână.

Înscrierile la concursul național pentru directori și directori adjuncți de școli vor începe pe 21 iunie, proba scrisă va avea loc în 27 iulie, iar rezultatele finale vor fi afișate în 30 iulie.

Calendar concurs directori de școli

4 iunie – Dezbatere publică metodologie, anexe
14 iunie – Emitere Ordin de ministru metodologie + anexe și publicare în MO + comisie națională
15 iunie – Ministerul Educației transmite notă către ISJ-uri privind organizarea concursului
15 iunie – Informare ISJ-uri pentru identificarea și publicarea funcțiilor vacante
Constituirea comisiei naționale a comisiilor de organizare la nivel județean și a comisiilor de evaluare a documentelor de înscriere
18 iunie – Anunțarea concursului (publicarea funcțiilor vacante pentru care se organizează concursul)
21-30 iunie – Depunerea dosarelor de înscriere la proba scrisă pe platforma informatică dedicată
1-8 iulie – Evaluarea dosarelor de înscriere
9 iulie – Afișarea listei candidaților admiși la evaluarea dosarelor
Stabilirea centrelor speciale de desfășurare a probei scrise
23 iulie – Repartizarea candidaților pe centre
27 iulie – Desfășurarea probei scrise
Afișarea rezultatelor la proba scrisă
27-28 iulie – Depunerea contestațiilor la proba scrisă
29-30 iulie – Soluționarea contestațiilor la proba scrisă
30 iulie – Afișarea rezultatelor finale la proba scrisă
1- 10 septembrie – Înregistrarea opțiunilor candidaților pentru unitatea la care candidează
13-17 septembrie – Transmiterea solicitărilor de desemnare a membrilor comisiilor de interviu din partea consiliilor profesorale, autorităților locale și companiilor/universităților.
20-30 septembrie – Constituirea comisiilor pentru proba de interviu
4 octombrie – Publicarea graficului de desfășurare a interviurilor
11 octombrie-26 noiembrie – Desfășurarea probei de interviu
6-8 decembrie – Validarea rezultatelor finale
13-20 decembrie – Emiterea deciziilor de numire (începând cu data de 10 ianuarie 2022

Sursa: Realitatea de Teleorman