În sala de judecată s-au stabilit grupele de muncă, vechimea și salarizarea angajaților de la SC KOYO SA, fostul Rulmentul Alexandria, după ce unii salariați, prin Alianţa Sindicatelor din Koyo România SA Alexandria, condusă de Nicușor Grigore, au acționat în instanță societatea. Ca urmare, Tribunalul Teleorman a admis acţiunea formulată de reclamanta Alianţa Sindicatelor din Koyo România SA Alexandria în numele şi pentru membrii săi de sindicat nominalizaţi în tabelul anexă al acţiunii, în contradictoriu cu pârâta SC Koyo România SA şi pe cale de consecinţă obligă pârâta să completeze listele solicitate de Casa Judeţeană de Pensii Teleorman, prevăzute de art 6 din Ordinul 50/1990 şi conform raportului de expertiză tehnică judiciară-expert Zlăteanu Vasile, cu perioadele desfăşurate de membrii de sindicat nominalizaţi în grupă superioară de muncă, aşa cum sunt stabilite pentru fiecare membru de sindicat în anexa 1 la raportul de expertiză. Se ia act că nu se solicită cheltuieli de judecată. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Teleorman. Pronunţată astăzi, 25 06 2019, prin punerea soluţiei la dispoziţie prin grefa instanţei. Document: Hotarâre  275/2019  25.06.2019.

Astfel, 500 de angajați ai Koyo, jumătate din fabrică, au obținut drepturi pentru asigurările sociale și pensii, drepturi salariale pentru grupa I și grupa II de muncă, un câștig enorm pentru ei.