Structura centrală ANAF cunoaște situația fără precedent în care se află Inspecția Fiscală de la Teleorman, cea în care, de mai bine de șapte luni, activitatea este blocată din cauza neînțelegerilor dintre actuala conducere și unii inspectori fiscali. Angajații susțin că nu pot să-și desfășoare activitatea zilnică, acuză faptul că directorul adjunct Inspecție Fiscală – Floriana Mitroi nu le valorifică actele de control și că situația este tot timpul tensionată.

”Aspectele menționate de către dvs. au făcut obiectul unor verificări la finalizarea cărora, în temeiul O.P.A.N.A.F, nr. 443/2014 pentru aprobarea procedurii de control intern al activității desfășurate de structurile centrale și teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală au fost propuse măsuri de remediere a deficiențelor constatate”, a spus directorul general al Direcției Generale de Integritate din cadrul ANAF, Marius Toader, menționând că numărul pângerilor formulate de către angajați, conținutul acestora și modul de soluționare sunt aspecte exceptate de la accesul liber al cetățenilor.

Zilele trecute, și directorul general de la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești, Marinel Rizea, a comunicat că activitatea AIF Teleorman a făcut și face obiectul analizei de către DGRFP Ploiești, iar de la revenirea în funcție a doamnei Floriana Mitroi, din 24.07.2018, s-au identificat o serie de abateri. Nimeni nu a dat, însă, nicio soluție concretă până la ora actuală.